لیست اخبار

تاریخعنوان
1401/05/08اطلاع رسانی کنفرانس توسط ، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور (اصفهان)
1401/03/12چاپ مقالات در مجلات JCR و نمایه scopus – isi
1400/05/14فراخوان جذب کمیته علمی
1400/05/14 امتیازات اختصاصی ارائه مقاله در کنفرانس
1400/05/14ارائه گواهی بین المللی رایگان به شرکت کنندگان
1400/03/16نمایه سازی رایگان تمامی مقالات در مرجع دانش ایران و اختصاص کد COI
1400/02/27ارسال گواهینامه پذیرش مقالات، پیش از برگزاری کنفرانس
1400/02/25حمایت دانشگاههای سراسری و مراکز علمی زیر مجموعه وزارت علوم از کنفرانس
1400/02/20تخفیف به ازای ارسال بیش از یک مقاله
1400/02/20فراخوان - نکات مهم برای ثبت نام و ارسال مقاله پژوهشگران :